Шығыс Қазақстан облысы

жұмылдыру дайындығы басқармасы

РЕСМИ САЙТЫ
«Шығыс Қазақстан облысы жұмылдыру дайындығы басқармасы» ММ 2017 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есеп

 

2017  жылға  «Қорғаныс» функционалды тобы бойынша 345574,9 мың теңге  қарастырылған. Басқармада 5 бюджеттік бағдарламалар бар.

296 001 «Шығыс Қазақстан облысының жұмылдыру дайындығы» бағдарламасы бойынша жоспарланған сома  44076 мың теңге, атап айтқанда 99,99 % игерілген.

Басқарманың негізгі міндеті Жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру, аумақтық қорғанысты дайындау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру, әскери міндеттілерді брондау бойынша жұмысты ұйымдастыруды қамтамасыз ету.

Тікелей нәтиже. Басқарма аппаратын мемлекеттік қызметшілер және штаттан тыс қызметкерлер қамтамасыз етеді, жұмыс істеу қызметінің негізгі түрлері бойынша ұйымдастыру және жұмыс қабілетін қамтамасыз ету үшін аппаратын жабдықтау, жергілікті маңызы бар мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асыруды қамтамасыз ету.

Түпкі нәтиже. Жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру, аумақтық қорғанысты дайындау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру, азаматтарды әскери қызметке шақыруды қамтамасыз ету және жетілдіру, әскери міндеттілерді брондау бойынша жұмысты ұйымдастыруды қамтамасыз ету.

296 003 «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар»бағдарламасы бойынша белгіленгеніс-шараларды жүзеге асыру үшін бөлінген сома  55735 мың теңгені құрайды, соның ішінде игерілген 99,9% игерілген.

Бөлінген қаражат есебінен жалпыға бірдей әскери міндеттілікті атқару шеңберіндегі іс-шаралар орындалды:

Тікелей нәтиже.Облыстық жиын пункті қызметкерлерін кеңсе техникасымен, автокөлік, байланыс қызметі, инсрументтермен, материалды-техникалық құралдармен жабдықтау, дәрі-дәрмек және басқа да медициналық жабдықтар сатып алу.

Түпкі нәтиже. Облыстық жиын пунктін материалды-техникалық құралдармен, дәрі-дәрмекпен, инструменттермен, өртке қарсы, медициналық, шаруашылық құралдармен және автокөлік, байланыс қызметімен жабдықтау.

296 005 «Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру дайындығы» бағдарламасы бойынша жоспарланған сома 183818,3 мың теңге, соның ішінде  99,3 % игерілген

Жұмылдыру дайындығының негізгі мақсаты әзірленген жұмылдыру дайындығы жоспарының нақтылығын тексеру, тәжірибе жүзінде іске асыру және жұмылдыру жоспарының құжаттарына түзету енгізу.

Түпкі нәтиже. Қызметкерлермен жұмылдыру дайындығы мәселелері бойынша семинарлар өткізу, әскери-экономикалық, команда-штабтық оқытулар өткізу, әскери міндеттілерді есепке алу және брондау курстарында оқыту, жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру іс-шараларының орындалуын қамтамысз ету, информациялық-аналитикалық қызмет мамандары мен басқарманың көмекші пункті қызметкерлерін кеңсе тауарларымен жабдықтау.

296 007 «Облыстық ауқымдағы аумақтық қорғаныс және аумақтық қорғаныс дайындығы» бағдарламасы бойынша жоспарланған сома 18718 мың теңгені құрайды, 99,99 %  игерілген.

Негізгі мақсаты:  Материалды техникалық және заттай мүліктерді сатып алу,аумақтық қорғаныстың міндеттерін дайындау бойынша іс шаралар  жүргізу үшін ҚР орталық орындау мекемелерімен бірлесіп орындауға қатысу, облыс бойынша аумақтық қорғаныс  іс шараларын жүргізу және орындау.

Тікелей нәтиже. Материалды-техникалық және заттай мүлікті сатып алу.

Түпкі нәтиже. Аумақтық қорғанысын қайта жұмылдыру базасын жетілдіру,материалды-техникалық мүліктер қорын толықтыру.

2017 жылға жоспарланған  негізгі міндеттер толық көлемде орындалды.

Қойылған міндеттер мен мақсаттар  жүзеге асырылды.